E-mail: ppgca@unifap.br - Telefone: (96) 3312-1757